Gameprincipes in het onderwijs

Opleidingdetails

Koen Henskens
07-04-2020
11:30 - 13:00
Van der Valk Hotel, Utrecht
Koen Henskens
07-04-2020
11:30 - 13:00
Van der Valk Hotel, Utrecht

In deze cursus zullen de cursisten aan de slag gaan met de principes van gamification en serious gaming voor de geschiedenisles. 

Cursusleider: Koen Henskens

Koen Henskens is sinds 2008 lerarenopleider aan de Lerarenopleiding Geschiedenis aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Daarvoor heeft hij 7 jaar voor de klas gestaan en is sinds 2004 kernlid van Actief Historisch Denken. In deze hoedanigheid geeft hij al jaren workshops en lezingen over (activerende) geschiedenisdidactiek. Binnen de didactiek heeft Koen zich gespecialiseerd in creatieve en activerende didactiek, spelwerkvormen, gamedidactiek, gamification en interactive storytelling.

Inhoud 

In deze cursus zullen de cursisten aan de slag gaan met de principes van gamification en serious gaming voor de geschiedenisles. Gamification is het inzetten van spelelementen in je eigen les, met serious gaming wordt bedoeld het ontwerpen van educatieve spellen. Hoewel deze begrippen vaak door elkaar worden gehaald, zijn ze heel anders van aard.

Door (in de cursus) te kijken naar de verschillende elementen waaruit spellen zijn opgebouwd en wat het is dat mensen zo aantrekt tot het spelen van spellen en games, is meer inzicht te krijgen in de motivatie van mensen om spellen te spelen. Door enkele van de spelelementen in je eigen les toe te voegen, kan je makkelijk de motivatie van leerlingen verhogen.

Serious gaming is het inzetten van speciaal voor je les ontworpen educatieve spellen. Hiermee kan je niet alleen de motivatie van leerlingen verhogen, maar kan je ook kennis en vaardigheden overbrengen op een concrete, activerende manier, die aansluit bij ontdekkend leren en samenwerkend leren waardoor de stof makkelijker en beter beklijft bij de leerlingen. In deze cursus leer je hoe je stap-voor-stap eigen educatieve spellen kan ontwerpen.

Hoewel de meeste voorbeelden uit het geschiedenisonderwijs komen, zijn de principes gelijk voor elk schoolvak.

Competenties

Cursisten verwerven:

  • Kennis over waarom leerlingen games leuk vinden, wat de basisprincipes van gamification en serious games zijn en hoe deze in te zetten zijn in de les;    
  • Inzicht in de overeenkomsten van goede activerende didactiek en ontdekkend leren enerzijds en games en spellen die leerlingen spelen anderzijds. Daarnaast krijgen ze inzicht in het positieve effect dat het inzetten van spellen of spelelementen in de les heeft op de motivatie en het inzicht van leerlingen in de leerstof vergroten;
  • Vaardigheden om a) leerlingen meer te motiveren voor je onderwijs door het toevoegen van enkele elementen van spellen in de les (=gamification) of b) via educatieve spellen (=serious gaming) naast motivatie ook het inzicht van leerlingen in de leerstof en hierdoor het leerrendement van de les te vergroten.

Let op! Bring your own device


Te raadplegen literatuur

  • Henskens, K. (2017), Kersten je eigen Fries. Hoe spellen in de klas zijn te gebruiken om de stof te verlevendigen, Kleio 7;
  • Chou, Y. (2015), Actionable Gamification. Beyond Points, Badges and Leaderboards (Octalysis Media);
  • Geffen, S. van (2014), Gamification in de klas. Ontwerpen met het Mission Start Model (School voor de Toekomst);
  • Koops, M. (2016), Gamedidactiek. Het hoe en waarom van spellen in de les (Didactica);
  • Schell, J. (2008), The Art of Game Design. A Book of Lenses (Morgan Kaufmann Publishers);
  • Renger, W. & Hoogendoorn, E.(2018) Ludodidactiek. Ontwerpen voor didactici (HKU).
Deelname aan de University kost € 149,- (incl. BTW) per persoon, de catering is hierbij inbegrepen.

De derde inschrijving krijgt 50% korting: schrijven jullie je gelijktijdig in met drie docenten van dezelfde school of instelling en wordt de factuur naar één mailadres gestuurd, dan rekenen wij voor de derde persoon slechts 50% van de genoemde bedragen.

Voor studenten hanteren wij een speciaal studententarief van € 59,- (incl. BTW). De korting is alleen geldig indien dit bij de aanmelding is aangegeven en op vertoon van een geldige studentenpas.

De University vindt plaats op 7 april 2020 van 10.00 uur tot 15.30 uur in het Van der Valk Hotel Utrecht.

Routebeschrijving

Sluiten

Met de auto
Van der Valk Hotel Utrecht is gelegen langs de A12 afslag 17 (Utrecht/Jaarbeurs/Kanaleneiland). Het adres voor de navigatie is: Winthontlaan 4-6, 3526 KV, Utrecht.

U kunt uw auto parkeren in de parkeergarage van het hotel, wij verzorgen uw uitrijkaart.

Openbaar vervoer vanaf Utrecht CS
• Buslijnen: 65, 74 en 77
• Sneltramlijnen: 60 en 61

Vragen & offerte

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op via het onderstaande telefoonnummer of contactformulier:

Tel: 0316 820 993 Stuur ons een email
Copyright VO-University 2018 - 2020
Design & development by: Timeless Design