Oral History

Opleidingdetails

Marloes Hülsken
12-03-2019
15:30 tot 19:30 uur
Van der Valk Hotel, Utrecht
Marloes Hülsken
12-03-2019
15:30 tot 19:30 uur
Van der Valk Hotel, Utrecht

‘Dit vergeet ik nooit meer. Dit is waar geschiedenisonderwijs over zou moeten gaan.’ Deze uitspraak komt van een van mijn studenten na afloop van een door hem gehouden interview met een Oost-Duitse man die in Berlijn getuige was van de val van de Muur.  Het interviewen maakte diepe indruk op de student die voor het eerst in aanraking kwam met oral history. Hij ervoer door te interviewen dat geschiedenis tastbaar kan zijn en door het aangaan van een persoonlijke band met de geïnterviewde raakte hij, naar eigen zeggen, extra gemotiveerd voor geschiedenis.

Cursusleider: Marloes Hülsken

Deze cursus wordt gegeven door dr. Marloes Hülsken. Marloes is hoofddocent en onderzoeker aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Marloes studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze specialiseerde zich in sociale geschiedenis en cultuurgeschiedenis en studeerde in 2001 cum laude af. In 2010 promoveerde ze op een oral history onderzoek naar katholieke vrouwen en opvattingen over moederschap en geboorteregeling in de periode 1950-1975.

In de periode 2004-2011 werkte ze als docent sociale geschiedenis, gendergeschiedenis en oral history aan de Radboud Universiteit. Sinds 2011 is ze hoofddocent en onderzoeker aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hier leidt ze studenten leraar geschiedenis op, begeleidt ze praktijkonderzoek in de school en doet ze onderzoek naar het implementeren van oral history als vakdidactische methode in het Hoger en Voortgezet Onderwijs.

Inhoud

Deze motivatie voor het vak geschiedenis én voor de methode oral history wil ik in deze cursus graag overbrengen. Oral History is een onderzoeksmethode die gebruik maakt van opgenomen interviews. Deze interviews geven inzicht in herinneringen van ooggetuigen van een bepaalde gebeurtenis of periode. Uniek aan de methode is dat leerlingen, door het interviewen van een ooggetuige, zelf een rol hebben in het ‘maken’ van geschiedenis. Juist dit leren door te doen en te creëren zorgt voor enthousiasme en betrokkenheid bij het vak geschiedenis.

Oral history is daarnaast bij uitstek een methode die geschiedenis verbindt met het heden en de actualiteit. Het kan een manier zijn om ook andere verhalen dan de gangbare verhalen in de schoolmethoden kritisch te onderzoeken en te belichten. Daarnaast is de methode heel geschikt om de omgeving van de school en klas (ouders, buurtgenoten) bij het onderwijs te betrekken. Oral history is niet alleen relevant voor geschiedenisonderwijs door vaardigheden en kennis te stimuleren op het gebied van historisch denken en redeneren; leerlingen leren ook meer vakoverstijgende vaardigheden door te gaan interviewen.

In deze cursus verkennen we de discipline oral history en gaan we zelf aan de slag met de methode. De nieuwste inzichten vanuit het vakgebied worden toegelicht, deelnemers ervaren hoe oral history kan werken en ze krijgen praktische tips en materialen om te gebruiken in de klas. De volgende vragen zullen centraal staan: Wat is oral history en waarom is het geschikt voor (geschiedenis)onderwijs? Wat zijn leeropbrengsten in de klas en welke beperkingen zitten aan de methode? Hoe interview je over het verleden? Wat is er voor nodig om zelf een succesvol oral history project te starten, uit te voeren en te evalueren?

De cursus is bestemd voor docenten VO (zowel onderbouw als bovenbouw) die graag zelf aan de slag willen gaan met oral history in de klas. Dit kunnen geschiedenisdocenten zijn, maar oral history is ook bij uitstek geschikt voor vakoverstijgende projecten en profielwerkstukken.

Competenties

Cursisten verwerven:

  • Kennis over de discipline en methode oral history;
  • Inzicht in leeropbrengsten van het gebruik van methode in de klas;
  • Vaardigheden/tools om zelf een oral history project met leerlingen te starten, uit te voeren en te evalueren.

Let op! Bring your own device

De kosten voor de volledige opleiding (alle vier de cursussen) bedragen € 1195,-. Dit zijn vier cursusdagen inclusief hand-outs, lesmateriaal, handvatten om opgedane kennis al de volgende dag in de klas in te zetten, eten & drinken en inclusief BTW.

Iedere cursus is ook los te volgen voor € 345,- inclusief BTW.

3e deelnemer voor de helft: schrijven jullie je gelijktijdig in met drie docenten van dezelfde school of instelling en wordt de factuur naar één mailadres gestuurd, dan rekenen wij voor de derde persoon slechts 50% van de genoemde bedragen.

Willen jullie met meer dan drie deelnemers van dezelfde school of instelling deelnemen? Neem dan contact met ons op voor een offerte op maat.

Voor studenten hanteren wij een speciaal studententarief van € 49,95 inclusief BTW per cursus, op vertoon van een geldige studentenpas. Wil jij hier gebruik van maken, geef dit dan bij je aanmelding aan.

Routebeschrijving

Sluiten

Met de auto
Van der Valk Hotel Utrecht is gelegen langs de A12 afslag 17 (Utrecht/Jaarbeurs/Kanaleneiland). Het adres voor de navigatie is: Winthontlaan 4-6, 3526 KV, Utrecht.

U kunt uw auto parkeren in de parkeergarage van het hotel, wij verzorgen uw uitrijkaart.

Openbaar vervoer vanaf Utrecht CS
• Buslijnen: 65, 74 en 77
• Sneltramlijnen: 60 en 61

Vragen & offerte

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op via het onderstaande telefoonnummer of contactformulier:

Tel: 0316 820 993 Stuur ons een email
Copyright VO-University 2018 - 2019
Design & development by: Timeless Design