Over VO-University

Neem contact met ons op.

0316 820 993

Meer informatie

Over VO-UniversityVragen & Offerte

Net als andere voor de samenleving belangrijke beroepsgroepen, artsen, juristen, therapeuten, is het voor docenten in het voortgezet onderwijs van belang dat er een kwalitatief bij- en nascholingsaanbod is. Immers de kwaliteit van het onderwijs is van een groot deel afhankelijk van de competenties van de docenten die het geven en inrichten. Ook komen veranderingen in het onderwijs tot stand, niet top down, maar door goed geïnformeerde en opgeleide docenten die weet hebben van nieuwe en vernieuwde inzichten.

Wij bieden een eendaagse opleiding met thema’s die vanuit onderwijskundige, didactische, methodische en pedagogische perspectieven, deelnemers inspireren om te reflecteren op de eigen dagelijkse onderwijspraktijk, en er verbeteringen in aan te brengen.

De VO-University is bestemd voor muziekdocenten en docenten geschiedenis die lesgeven in het vo. Docenten die de opleiding verzorgen zijn vakdidactici, opleiders en onderwijskundigen.

 

Begin- en eindniveau

De University is toegankelijk voor docenten met een afgeronde hbo- of universitaire opleiding.

Elke docent volgt drie cursussen van 1,5 uur waarin in de eerste ingegaan wordt op vakspecifieke onderwijskundige zaken, in de tweede op algemene onderwijskundige zaken en de derde inspeelt op vakdidactische aspecten. Voor verdere specificering van de cursussen, eventuele literatuur en voor de per cursus te behalen competenties, kijk dan hier.

De cursussen zijn opgebouwd uit diverse werkvormen: college, werkcollege en groepsopdrachten. Cursusleiders kunnen cursisten vragen om materialen te mailen, dan wel mee te nemen. 

Directe invloed op en bruikbaarheid in de eigen lespraktijk vormt de kern van alle cursussen. Om beide te realiseren is er in de cursussen ruimte voor eigen inbreng, en worden gebruikte materialen achteraf per mail verstrekt.

De afronding van de opleiding resulteert in een certificaat met een beschrijving van verworven competenties. 

 

Klachtenprocedure

De organisatie van de VO-University streeft ernaar zijn cursussen naar tevredenheid van de cursisten te organiseren. Toch kan het voorkomen dat een cursist een klacht heeft over een gevolgde cursus of over een procedure.

U kunt een eventuele klacht telefonisch kenbaar maken. U ontvangt binnen tien werkdagen na ontvangst van een klacht een bevestiging van ontvangst van de klacht en de mededeling dat de klacht in behandeling is genomen en wie de klacht zal afhandelen en binnen welke termijn. Klachten en de wijze van afhandeling worden vertrouwelijk behandeld.

Vragen & offerte

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op via het onderstaande telefoonnummer of contactformulier:

Tel: 0316 820 993 Stuur ons een email
Copyright VO-University 2018 - 2020
Design & development by: Timeless Design